Рехабилитация

Преподавателски стратегии

Преподавателски стратегии

В масовите средни общообразователни училища и във висшите учебни заведения в страната, наравно с чуващите си връстници, се обучават деца и младежи с увреден слух.

Асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) издава настоящата  брошура в помощ на преподавателите и лекторите в тези учебни заведения, за да бъде учебният материал по-добре усвоен от  студентите (учениците) с увреден слух.

 

дата: 1899-11-30  > свали документ