Новини

Съобщение

Съобщение

  1. Индивидуални часове по рехабилитация на слуха и говора и подпомагане по учебни предмети - Всяко дете има възможност за допълнителни 22 учебни часа за периода  януяри-юни 2011г.
  2. Сурдопедагогическа помощ за студенти при явяване на изпити 40учебни часа за годината.
  3. Индивидуални обучителни курсове за деца и младежи, които не посещават груповите занимания  - АРДУС поема  150 лв. от стойността на курса, срещу представена фактура издадена на името на АРДУС и получател името на детето.
  4. Плуване - Обучението се провежда в спортен комплекс “Спартак” при ЛФК-терапевт Венета Иванова. АРДУС поема заплащането на преподавателя, а децата и младежите заплащат месечна карта за осем посещения на стойност 33лв. Часовете са неделя от 15.30ч. и понеделник от 18ч.
  5. Психологическа помощ за родители и деца – Желаещите за индивидуални консултации да се обадят в офиса на АРДУС.
  6. УС на АРДУС информира родителите на деца с кохлеарни импланти, че през 2011г. ще ги подпомогне в закупуването на батерии на стойност 90 лв., след представяне на фактура. Сумата е за цялата година и се изплаща до октомври 2011г.

Телефон за заявка и информация:  02 / 987 26 46

дата: 2011-01-17