Новини

Oбучителен тренинг

Oбучителен тренинг

На 12 март 2011г. от 9.30ч. в х-л „Шипка” ще се проведе обучителен тренинг на тема:

„Вземане на решение – същност, области на приложение и стилове, анализ на ситуации и проблеми, формулиране на ясни цели.”

Целта на тренинга е младежите да придобият на знания за същността, ключовите понятия и приложението на процеса на вземане на решение.

Задачите, които сме си поставили са:

1) Определяне същността на процеса вземане на решение;

2) Запознаване на участниците със специфични понятия, свързани с процеса вземане на решение;

3) Осмисляне областите на приложение и ролята на процеса вземане на решение;

4) Развитие на умения за изследване на собствения стил за вземане на решение.

В обучението могат да участват младежи на възраст между 17 – 25 г.

Обучител: Мария Панталеева

 

дата: 2011-02-24