Новини

Среща-семинар

Среща-семинар

Фондация „ТАЙМ-Екопроекти”, с подкрепата на Съюза на глухите в България, има удоволствието да Ви покани на среща-семинар за представяне на международния проект eFESTO – електронна обучителна среда за глухи и хора с увреден слух.

Главната цел на проекта eFESTO е да предостави обучение за придобиване на съвременни компетентности, които се изискват от пазара на труда. От една страна ще бъде разработен модул за придобиване на умения за работа с последно поколение електрическо и електронно оборудване. От друга страна ще бъдат разработени модули по предметите английски език, математика и физика, насочени към началния, прогимназиален и гимназиален етап в училище.

Срещата-семинар ще се проведе в рамките на два часа и половина часа със следния дневен ред:

  • Регистрация на участниците
  • Представяне на проекта
  • Резултати от анализа на нуждите, проведен в рамките на проекта
  • Представяне на дидактичната методология
  • Следващи стъпки – пилотно тестване
  • Очаквани резултати

Събитието ще се проведе в сградата на Съюза на глухите в България, ул. "Денкооглу", № 12 – 14 в град София. Ангажиментът на участниците ще е за половин ден от 10:00 часа до 12:30 часа в петък, 18 март 2011 г. Ще бъде осигурен превод на жестомимичен език.

дата: 2011-03-15