Новини

Важно

Важно

Относно предстоящата семейна среща на ФЕПЕДА във Финландия, АРДУС предоставя възможност на две семейства на дете или младеж с увреден слух да присъстват на мероприятието, като организацията ще поеме голяма част от разходите по престоя. 

За повече информация телефон 02/ 987 26 46

дата: 2011-04-29