Новини

Покана

Покана

Във връзка с изпълнение на спечеления от фондация “Каузи” проект „Младежка предприемаческа борса 2011” по Програма ЕВРОПА на Столична община бихме искала да поканим младежи с увреден слух на възраст от 18 до 35 години - членове на АРДУС, които притежават бизнес или социална идея,  да вземат участие в проектните дейности и събития. Те включват:

1.    индивидуални консултации по социална интеграция, бизнес планиране, работа с инвеститори, патрньори и спонсори за предоставяне на бизнес и социални идеи на младежи с увреден слух;

2.    самоподготовка на младежите за тяхното участие в национална пресконференция и „Младежка предприемаческа борса 2011”;

3.    пряко участие в национална пресконференция и „Младежка предприемаческа борса 2011” за представяне на техните идеи и търсене на потенциални инвеститори.

        Краен срок за включване в инициативата: 10.05.2011 г.

        За повече информация и записвания:

        02/ 987 24 64, имейл: ardus@abv.bg  - офис АРДУС;

        02 927 7328, 0896 609 700, имейл: fondacia_kauzi@abv.bg, г-жа Илияна Вълчева – офис Фондация "Каузи"

         

дата: 2011-05-03