Новини

Покана - презентация на проект

Покана - презентация на проект

„VioLet: не на насилието над деца и младежи със сензорни увреждания”

АРДУС има удоволствието да покани специалисти /слухово-речеви рехабилитатори, ресурсни учители/ и симпатизанти на представянето на  международен проект „VioLet: не на насилието над деца и младежи със сензорни увреждания”, фокусиран върху един от най-сериозните проблеми в обществото, а именно –  социална изолация и агресия над деца със зрителни и слухови увреждания. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия по програма Дафне III и е партньорство на Асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС), Сдружение „Възможности без граници” (СВГ)  и Кралския колеж на слепите във Великобритания (Royal National College for the Blind – RNC).

Основната целева група на проекта обхваща деца със сензорни увреждания на възраст между 10 и 14 год. и младежи от 15 до 19 год., които са или искат да бъдат част от интегрирани класове на масовите училища. В рамките на 24-месечния проект ще се проучат и установят най-често срещаните типове агресия и тормоз над деца и младежи със сензорни увреждания в интегрирани паралелки в страната и ще се събере информация за степента, в която представителите на целевата група са запознати с правата си и с възможностите за закрила и подкрепа. На следващия етап от проекта ще се подготви специална пилотна учебна програма, която чрез интерактивни методи да даде възможност на децата и младежите от целевата група ефективно и адекватно да отстояват своите права в обществото.

Презентацията ще се състои на 11.05.2011г. от 19ч. в сградата на СГБ, ет.3, зала 1

04.05.2011г.                                                                 УС на АРДУС

гр. София

дата: 2011-05-05