Новини

Kандидат-гимназистит

Kандидат-гимназистит

На вниманието на кандидат-гимназистите:

И през 2011г. в 40 СОУ е продължава приема в паралелка с технологичен профил Web Дизайн. 

За повече информация, моля посетете сайта!40 СОУ "Луи Пастьор" - официален сайт
40sou.com

дата: 2011-07-08