Новини

Съобщение

УС на АРДУС  уведомява родителите, че продължават допълнителните  часове за индивидуална рехабилитация на слуха и говора или подпомагане по учебен предмет за периода септември - декември 2011г.

Всеки ученик или студент с увреден слух ще има възможност да закупи учебници или учебни пособия за учебната 2011/2012 година в размер на:

до 50 лв – за ученици от 1-ви до 7-ми клас

до 60 лв – за ученици от 8-ми до 12-ти клас

до 70 лв – за студенти

и за кабинетите до 50 лв.

Фактурата трябва да съдържа подробно описание на закупените учебници или учебни пособия,  попълнени всички данни на АРДУС и за получател – името на ученика/студента.

Телефон за  информация: 02 / 987 26 46

дата: 2011-09-01