Новини

Съобщение

Международната Федерация на младежи с увреден слух отправя покана към слуховоувредени младежи на възраст 18-30 години да вземат участие в сесия на тема "Стремеж към въздействието на политиките, повишаване на информираността и достъпа до социални права", Страсбург 20-27 Ноември.

Цел

повишаване компетенциите на младежите с увреден слух в организирането на кампании, обучителни методи за повишаване на информираността,  достъп до социални права в съответните страни

 Условия за участие

·         Програмата е основно предназначена за младежи с увреден слух на възраст 18-30 години, които активно работят или са доброволци в различни активности свързани със слуховото увреждане, други участници, които активно работят по същата тема

·         Да се интересуват от повишаване на информираността си относно слуховото увреждане и конкретно до младежи с увреден слух

·         Да могат свободно да ползват английски език без чужда помощ. Ще бъде подсигурена loopсистема и програма конвертираща реч в текст

·         Да са мотивирани да развият проектни дейности свързани с младежите с увреден слух след приключване на сесията в техните организации

Такса участие 85 Евро. Пътни разходи се възстановят. Разходите по настаняване и храна са за сметка на посрещащата организация.

Краен срок: 1 октомври

При интерес за участие, свържете се контактното лице Антоанета Яричкова на тел 0887 115894 или на info@ardusbg.com

дата: 2011-09-20