Новини

Съобщение

УС на АРДУС информира своите членове, че стартират дейностите по проект на тема “Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People”, финансиран от Програма „Учене през целия живот”, секторна програма Леонардо До Винчи, дейност „Мобилност”.

Основна цел на настоящия проект е повишаване качеството на социалното включване на хората с увреден слух на пазара на труда и техния “социалния капитал”, посредстовом практическо обучение за придобиване на умения в реална бизнес среда.

Настоящият проект на "Асоциация на родители на деца с увреден слух" си поставя като основна задача да създаде възможност за натрупване на реален професионален опит за младежи със слухово увреждане чрез мобилност в сродни НПО в Ирландия и Италия, част от FEPEDA. Два потока с по трима участници ще бъдат подбрани сред младежите в АРДУС съобразно договорения профил на стажантите с колегите от Ирландия и Италия. Всеки поток ще се придружава от лице, което ще има за цел да наблюдава, подкрепя и съдейства на младежите за тяхното пълноценно трудово представяне.

Мобилността е с продължителност от 4 седмици и ще се проведе в два паралелни потока през есента на 2012 г. (предварително коментираният период на обмен е 03-30.09.2012г.) в гр. Дъблин, Ирландия и гр. Генуа, Италия.

Участниците в мобилността ще бъдат членове на АРДУС със следния профил:

• да са безработни или да им предстои да се включат на пазара на труда;

• да са отворени към нови полета за изява, да търсят алтернативна заетост с интелектуален труд;

• на възраст между 20 и 35 години, с основни познания по английски или италиански език, завършили своето средно образование;

• да имат основна компютърна и техническа грамотност.

Одобрените участници ще преминат през чуждо езикова /английски и италиански език/, педагогическа и културна подготовка.

Желаещите да се включат в дейностите по проекта да подадат заявление /от сайта на АРДУС/ до 10.10.2011г.

За повече информация посетете офиса на АРДУС /ул. „Денкоглу” 12-14/ или се обадете на 02 987 26 46.

Заявление

дата: 2011-09-20  > свали документ