Новини

Резултати

Резултати от кандидатурите на участниците по проект “Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People”

Във връзка с получените кандидатури за участие в Мибилности по проект с номер 2011-1-BG1-LEO02-04803, на тема “Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People”, финансиран от Програма „Учене през целия живот”, секторна програма Леонардо До Винчи, дейност „Мобилност”, обявяваме резултатите на допусnaтите до участие в подготвителните курсове кандидати, както следва:

За Ирландия:

  1. Боряна Тихолова
  2. Александър Иванов
  3. Валери Грозев
  4. Атанас Калинов

За Италия:

  1. Людмила Гъркова
  2. Радослав Генев
  3. Спас Ангелов
  4. Здравко Давидов

Датите за започване съответния курс ще бъдат обявени допълнително.

дата: 2011-11-02