Новини

Съобщение

На вниманието на одобрените кандидати по проект номер 2011-1-BG1-LEO02-04803, на тема “Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People”, финансиран от Програма „Учене през целия живот”,

Уведомяваме всички одобрени кандидати, че заниманията по английски и италиански език ще стартират на 21.11.2011г. /понеделник/ от 15ч. в СГБ, ет.3, зала 1.

дата: 2011-11-15