Новини

Дейности 2012 - АРДУС

 1. Индивидуални часове по рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес - 24 учебни часа за периода януари - юни 2012г.

 2. Сурдопедагогическа помощ за студенти при явяване на изпити – 40 учебни часа за годината.

 3. Индивидуални обучителни курсове за деца и младежи, които не посещават груповите занимания - АРДУС поема 150 лв. от стойността на курса, срещу представена фактура издадена на името на АРДУС и получател името на детето/младежа.

 4. Плуване - Обучението се провежда в спортен комплекс “Спартак” при ЛФК-терапевт Венета Иванова. АРДУС поема заплащането на преподавателя, а децата и младежите заплащат месечна карта за осем посещения на стойност 33лв. Часовете са в понеделник и сряда от 18ч.

 5. Занимания по английски език! Всички желаещите да посещават курсове по английски език за начинаещи и напреднали да се обадят в офиса на АРДУС или да ни уведомят по имейл/Facebook.

 6. Психологическа помощ за родители и деца – Желаещите за индивидуални консултации да се обадят в офиса на АРДУС.

 7. Подпомагане на семействата за закупуване на батерии за КИС на стойност 72лв., след представяне на фактура с данните на АРДУС /”получател”- името на детето/. Помощта е за цялата година и фактурите се изплащат до 30 СЕПТЕМВРИ!!!

 8. Учебни пособия - Всеки ученик или студент с увреден слух ще има възможност да закупи учебни пособия в размер на:

 9. до 50 лв – за ученици от 1-ви до 7-ми клас
  до 60 лв – за ученици от 8-ми до 12-ти клас
  до 70 лв – за студенти и за кабинетите за рехабилитация
  до 60 лв.
  Фактурата трябва да съдържа подробно описание на закупените учебници или учебни пособия, попълнени всички данни на АРДУС и за получател – името на ученика/студента.

СПРАВКИТЕ за проведените часове през 2011 година да се представят в офиса на АРДУС до 30.01.2012г.

Телефон за заявка и информация: 02 / 987 26 46

дата: 2012-01-10