Новини

Сайт на проекта VIOLET

Насилието над деца и помежду им е един от най-сериозните проблеми на днешното общество. Ежедневно четем в пресата за случаи на домашно насилие, за агресия в училище, за репортажи, в които деца и младежи са жертви, съучастници и свидетели на насилствени актове.

Научете повече в сайта на проекта VIOLET: Let Violence Go! projectviolet.eu/bg

дата: 2012-01-25