Новини

Съобщение

Във връзка с реализирането на проект “Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People” се обявава едно свободно място за мобилността в Ирландия. Желаещите да се включат в последващите дейности по проекта си подадат документите в офиса на АРДУС до 26.03.2012г. (вкл.).

 

дата: 2012-03-20