Новини

Съобщение

Във връзка с проект “Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People, обяваваме дати за провеждане на събеседване и тест по съответния език за:

Италия - 07.06.2012г. от 18ч.
Ирландия - 08.06.2012г. от 11ч.

УС на АРДУС

дата: 2012-06-01