Новини

Съобщение

Във връзка с проект Проект Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People на 07.06 (четвъртък) и 08.07 (петък) се проведе събеседване и тестове по италиански и английски език за кандидатите по проекта. Резултатите от тестовете и събеседването определиха участниците в мобилностите.
За Италия:

1.    Радослав Генев
2.    Спас Ангелов
3.    Людмила Гъркова

За Ирландия:

1.    Александър Иванов
2.    Атанас Калинов
3.    Янка Трачук

дата: 2012-06-08