Новини

Дейности АРДУС

Асоциация на родителите на деца с увреден слух

 1. Индивидуални часове по рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес - 20 учебни часа за периода  януари - юли 2013г.

 2. Сурдопедагогическа помощ за студенти при явяване на изпити –  40 учебни часа за годината.

 3. Индивидуални обучителни курсове за деца и младежи, които не посещават груповите занимания  - АРДУС поема  160 лв. от стойността на курса, срещу представена фактура издадена на името на АРДУС и получател името на детето/младежа.

 4. Подпомагане на семействата за закупуване на батерии за КИС на стойност 72лв., след представяне на фактура с данните на АРДУС /”получател”- името на детето/. Помощта е за цялата година и фактурите се изплащат до 30 СЕПТЕМВРИ!!!6.   

 5. Учебни пособия - Всеки ученик или студент с увреден слух ще има възможност да закупи учебни пособия в размер на:

  • до 50 лв. за ученици от 1-ви до 7-ми клас

  • до 60 лв. – за ученици от 8-ми до 12-ти клас

  • до 70 лв. – за студенти

  • и за кабинетите за рехабилитация до 60 лв.

Фактурата трябва да съдържа подробно описание на закупените учебници или учебни пособия,  попълнени всички данни на АРДУС и за получател – името на ученика/студента.Телефон за заявка и информация:  02 / 987 26 46

дата: 2013-01-13