Новини

Обява

Във  връзка с предстоящо откриване на центрове за подкрепа на територията на град София и град Пловдив по проект BG051PO001-5.1.05-0011-С0011 “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”, Асоциация на родителите на деца с увреден слух следва да назначи

 ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ – 2 броя, за град София и град Пловдив

дата: 2013-03-25  > свали документ