Новини

Проект “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”

Проект “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”

  Ние, Асоциация на родителтите на деца с увреден слух (АРДУС), сме обединени около мисията да помогнем на нашите деца, членове на семейства или просто приятели с увреден слух да намерят своето достойно място в обществото.
Пътят, който извървяхме сами ни показа, че това да си различен е чест, призвание и не на последно място споделеност.
Ние, екипът на АРУДС, искаме да споделим с вас нашия 20 годишен опит и да ви напомним да не забравяте, че никога не сте сами.
Нашите консултанти и съмишленици са на ваше разполжение. Те:
• ще ви запознаят с възможностите, които държавата и в частност АРДУС предоставят в подкрепа на социалната интеграция на хората с увреден слух, ще ви помогнат да намерите подходящите социални услуги, ще ви бъдат полезни с целия си личен и професионален опит.
• ще ви предоставят консултантски услуги за кариерно ориентиране и реализация на пазара на труда на хора с увреден слух
• ще ви помогнат да намерите подходяща за вас работа / изпратете ни ваша автобиография и кратко писмо с какво бихте желали да се занимавате/
• ще ви предоставят на консултации за повишаване на квалификацията и продължаващо обучение, както и подпомагане на обучителния процес във ВУЗ в страната
• ще ви предложат жестомимичен преводач, който да улесни достъпи ви при посещения на различни административни звена и структури
.

Свържете с тях директно или заявете желаната от вас услуга на info@ardusbg.com

Силвана Павлова Жестомимичен превод - София 0897 912719
Милена Гъркова Жестомимичен превод - Пловдив 0886 951 494
Славина Лозанова Консултант ВУЗ 0889 139 846
Ива Евстатиева Консултант ВУЗ 0878 441 778
Таня Димитрова Консултант ВМА 0878 204 248
Христина Славкова Консултант ИСУЛ 0888 526 312
Мария Маринова Кариерно ориентиране 0887 769 449
Мария Панталеева Функционален експерт – център София 02/ 987 26 46
Антоанета Кюлханска Функционален експерт – център Пловдив
032/26 09 58

ПРОЕКТ “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”
Номер на договор BG051PO001-5.1.05-0011-С00
01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Асоциация на родителите на деца с увреден слух носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика

 

дата: 2013-05-16