Новини

Съобщение работа

Съобщение работа

Националното бюро за правна помощ към Министерство на правосъдието търси да назначи двама човека на следните позиции:

-          Помощник счетоводител – кандидатът трябва да е с висше образование счетоводство и контрол и/или финанси или сходно; да има минимален трудов опит 1 година; да работи със счетоводни програми;

-          Деловодител – кандидатът трябва да има висше образование и да има опит при работа с РС.

Необходимо е кандидатите да са на възраст до 35 години и да са с увреден слух.

Моля желаещите да изпратят автобиография в европейски формат и мотивационно писмо на ardus@abv.bg  до 17.01.2014 г.

При успешно преминато интервю кандидатите ще бъдат назначени на стаж с 3 месечен изпитателен срок и след одобрение - на работа.

 

дата: 2014-01-07