Новини

Публична покана

Избор на изпълнител за извършване на услугата обучител ключови компетенции по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”

за повече информация: тук

дата: 2014-02-11