Новини

А сега накъде? Наръчник по професионално ориентиране за хора с увреден слух

А сега накъде? Наръчник по професионално ориентиране за хора с увреден слух

А сега накъде?
Наръчник по професионално ориентиране за хора с увреден слух
Настоящият наръчник се издава от Асоциация на родителите на деца с увреден слух по проект “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух“

дата: 2014-09-01  > свали документ