Новини

Дейности на Асоциация на родителите на деца с увреден слух за 2015 г.

Дейности на Асоциация на родителите на деца с увреден слух за 2015 г.

1.  Индивидуални часове по рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес - 20 учебни часа за периода  януари - юли 2015 г.

2.    Помощ за студенти и зрелостници с консултанти-рехабилитатори. За ученици и студенти, които не ползват услугите на консултантите, имат възможност да ползват до 40 учебни часа на година.

3.    Индивидуални обучителни курсове за деца и младежи, които не посещават груповите занимания  - АРДУС поема 160 лв. от стойността на курса, срещу представена фактура, издадена на името на АРДУС и с получател името на детето/младежа.

4.  Продължават консултациите по математика и заниманията по български език в гр. София.и гр. Пловдив.

5.    Психологическа помощ за родители и деца – желаещите за индивидуални консултации да се обадят в офиса на АРДУС.

6.    Подпомагане на семействата за закупуване на батерии за КИС на стойност 72 лв., след представяне на фактура с данните на АРДУС и с получател - името на детето. Помощта е еднократна за цялата година и фактурите се изплащат до 30 СЕПТЕМВРИ!

7.    Учебни пособия - всеки ученик от 1-ви до 12-ти клас с увреден слух ще има възможност да закупи учебни пособия в размер до 50 лв., за студентите и за кабинетите за рехабилитация до 60 лв. Помощта е еднократна за цялата година и фактурите се изплащат до 30 ОКТОМВРИ!

Фактурата трябва да съдържа подробно описание на закупените учебници, учебни пособия и батерии с попълнени всички данни на АРДУС:

 АРДУС

ЕИК 121271098

гр. София, ул. "Иван Денкоглу" №12-14

не е  рег. по ДДС

МОЛ: Мария Кръстева

получател – името на детето/ученика/студента.

 

 


Телефон за заявка и информация:  02/987 26 46

 

 

 

 

дата: 2015-01-07