Новини

Kурсове по тенис на корт

Всички деца и младежи, членове на АРДУС - в училищна и след училищна възраст, които желаят да се включат в курсовете по тенис на корт за 2016 г., да представят оригиналите на следните документи - декларация за съгласие от родителя или настойника /попълва се на място в офиса/, служебна бележка от личния лекар, че обучението по тенис на корт не е противопоказно за здравословното състояние на детето, и копие на ТЕЛК решение до 06.01.2016 г. в офиса на АРДУС.С въпроси се обръщайте към Ива Михайлова на тел. 0988874456.

Декларация >>>

Мария Кръстева
Председател на АРДУС
www.ardusbg.com 

 


 

 

 

 

 

дата: 2015-12-21