Новини

Дейности 2016 г.

Дейности 2016 г.

Дейности 2016 г.

  1. Индивидуални часове по рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес - 20 учебни часа на човек.

  2. Помощ в учебния процес на студенти за подготовка за явяване на изпити и помощ от сурдопедагог и/или жестомимичен преводач при провеждане консултации, изпити и стажове на зрелостници, кандидат-студенти и студенти - до 40 часа на човек. Желаещите имат въжможност да се обърнат към нашите консултанти, като предварително направат своята заявка.

  3. Индивидуални обучителни курсове за деца и младежи на стойност до 160 лв., като сумата се изплаща еднократно за цялата година. след представена фактура.

Фактурите се изплащат до 30 октомври!

  1. Продължават консултациите по общообразователните предмети - български език, английски език и математика в Центровете в гр. София.и гр. Пловдив.

  2. Психологическа помощ за родители и деца – желаещите за индивидуални консултации да направят своята заявка в офиса на АРДУС.

  3. Продължават заниманията по плуване и карате - желаещите да се включат към групите да се обадят в Центровете в гр. София и гр. Пловдив.

  4. Подпомагане на семействата за закупуване на батерии за КИС на стойност 72 лв. за цялата година, като сумата се изплаща след представяне на фактура.

Фактурите се изплащат до 30 септември!

  1. Учебни пособия - ученици и студенти с увреден слух имат възможност да закупят учебни пособия в размер до 50 лв., а за кабинетите за рехабилитация до 60 лв.. Помощта е еднократна за цялата година, като сумата се изплаща след представяне на фактура.

Фактурите се изплащат до 30 октомври!

Фактурата трябва да съдържа подробно описание на закупените учебници, учебни пособия, батерии за КИС или обучение, с коректно попълнени данни на АРДУС и име на получателя.

АРДУС

ЕИК 121271098 /не е рег. по ДДС/

гр. София, ул. "Иван Денкоглу" № 12-14

МОЛ: Мария Кръстева

получател – името на детето/ ученика/ студента/ рехабилитатора

 Телефон за заявка и информация:

02/987 26 46 , 0886551759 - М. Кръстева - гр. София

и 0886951494 - М. Гъркова - гр. Пловдив

 

дата: 2016-01-11