Новини

Дейностите през 2018 г.

Дейности 2018 г.

1.            Индивидуални часове по рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес - 20 учебни часа на човек.

2.            Помощ в учебния процес на студенти за подготовка за явяване на изпити и помощ от сурдопедагог и/или жестомимичен преводач при провеждане консултации, изпити и стажове на зрелостници, кандидат-студенти и студенти - до 40 часа на човек. Желаещите имат въжможност да се обърнат към нашите консултанти, като предварително направат своята заявка.

3.            Индивидуални обучителни курсове за деца и младежи на стойност до 160 лв., като сумата се изплаща еднократно за цялата година. след представена фактура.

Фактурите се изплащат до 30 октомври!

4.            Продължават консултациите по общообразователните предмети - български език, английски език и математика в Центровете в гр. София.и гр. Пловдив.

5.            Психологическа помощ за родители и деца – желаещите за индивидуални консултации да направят своята заявка в офиса на АРДУС.

6.            Продължават заниманията по плуване и карате - желаещите да се включат към групите да се обадят в Центровете в гр. София и гр. Пловдив.

7.            Подпомагане на семействата за закупуване на батерии за КИС - помощта е на стойност 72 лв. за цялата година, като сумата се изплаща след представяне на фактура с попълнени данни на АРДУС и получател името на лицето с увреден слух. Срок за изплащане - 30 октомври!

8.            Учебни пособия - Учебни пособия - ученици и студенти с увреден слух имат възможност да закупят учебни пособия в размер:

- от 1-ви до 6-ти клас - 30 лв.;

- от 7-ти до 12-ти клас – 50 лв.;

- студенти и кабинети за рехабилитация – 50 лв.

Помощта е еднократна за цялата година, като сумата се изплаща след представяне на фактура. Срок за изплащане - 30 октомври!

Данни за фактура:

Сдружение "АРДУС"

ЕИК 121271098

/не е рег. по ДДС/

гр. София, ул. "Иван Денкоглу" № 12-14

МОЛ: Мария Кръстева

получател – името на детето/ ученика/ студента/ рехабилитатора

Телефон за заявка и информация:

02/987 26 46 , 0886551759 - М. Кръстева - гр. София

и 0882640878 - М. Гъркова - гр. Пловдив

дата: 2018-02-07  > свали документ