Новини

Равен достъп до слухови апарати

На Световния ден на слуха, Европейската федерация на родителите на деца с увреден слух (ФЕПЕДА), напомня, че децата и младежите с увреден слух в Европа трябва да имат достъп до безплатни и подходящи слухови апарати без ограничение във възрастта.

(Хелзинки, 3 март 2018 г.). Европейската федерация на родителите на деца с увреден слух (ФЕПЕДА) напомня, че пет на всеки хиляда бебета, родени в Европейския съюз, имат загуба на слуха. Много от тях носят слухови апарати, които им позволяват да имат достъп до звуковата среда, информацията и устна комуникацията.

Слуховите апарати са помощни средства, които са един от най-ефективните начини за равнопоставеност на повече от 51 милиона европейски граждани със загуба на слуха.

Въпреки това в повечето държави от Европейския съюз достъпът до слухови апарати представлява допълнително икономическо препятствие за хората с увреден слух и техните семейства.

В повечето държави социалната система осигурява само обществено финансиране на слухови апарати за деца и млади хора, лимитирано от възрастта на ползвателя, което не е оправдано. Освен това в повечето случаи това обществено финансиране покрива частично разходите за слуховия апарат (между 10% и 50%).Има и изключения- в някои  държави-членки хората с увреден слух имат свободен достъп до слухови апарати, без възрастово ограничение.

Поради всички тези причини FEPEDA настоява националното законодателство във всяка страна-членка да гарантира правото на всички лица със загуба на слуха да имат достъп до безплатни слухови апарати, включително батерии и аксесоари, без дискриминация по възраст. Слуховите апарати трябва да са с високо качество и адаптирани към конкретните нужди на всяко лице, независимо дали то е с едностранна или двустранна загуба на слуха.

Едва тогава ЕС и държавите-членки ще изпълнят задълженията, посочени в Международната конвенция за правата на хората с увреждания – тяхната подкрепа и защита на правата им. По-специално член 26 постановява, че държавите-страни по конвенцията насърчават наличието, познаването и използването на помощни средства и технологии, предназначени за хора с увреждания, които се отнасят до абилитация и рехабилитация.

FEPEDA, създадена през 1990 г., е основната платформа за представителство на семейства с деца с увреден слух в Европа.

 

дата: 2018-03-06