Новини

Промяна на лимитите за отпускане на слухови апарати. Държавен вестник 54 брой, заповед №РД-01-508 от 19.06.2018 г.

Промяна на лимитите за отпускане на слухови апарати. Държавен вестник 54 брой, заповед №РД-01-508 от 19.06.2018 г.

 Относно слухови апарати

дата: 2018-07-03  > свали документ