Новини

 Съобщение

Съобщение

УС на АРДУС уведомява своите членове, че за учебната 2010/ 2011 година всеки ученик или студент с увреден слух ще има възможност да закупи учебници или учебни пособия в размер на: до 50 лв – за ученици от 1-ви до 7-ми клас до 70 лв – за ученици от 8-ми до 12-ти клас до 80 лв – за студенти. Фактурата трябва да съдържа подробно описание на закупените учебници или учебни пособия, попълнени всички данни на АРДУС и за получател – името на ученика/ студента. Срок до 30.10.2008г.

Телефон за информация: 02 / 987 26 46

дата: 2010-08-31