Новини

Съобщение - рехабилитация

Съобщение - рехабилитация

Уведомяваме родителите, че на всяко дете и ученик с увреден слух  се предоставя възможност за допълнителни 9 часа за индивидуална рехабилитация на слуха и говора или подпомагане по учебен предмет за периода септември - декември 2010г.       Молим всички, ползвали часове за индивидуална рехабилитация на слуха и говора през изтеклия период, да предадат справки в офиса на организацията в срок до 30.09.2010г.

дата: 2010-09-14