Новини

ПОКАНА

ПОКАНА

На 5 октомври / вторник / от 18,00 часа в сградата на на СГБ - етаж 3, АРДУС кани всички родители, преподаватели и заинтересовани лица на презентация на проекта „Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – „Патиланско царство”,финансиран по Грантовата програма на М-Тел, която през 2010 г. защитава езиковата и социалната грамотност като част от цялостната политика на телекома, в подкрепа на образованието.Срещата ще представи целите, дейностите, графика на занятията, както и екипът на проекта.
Специално ще вземат участие:
Мария Кръстева - ръководител на проекта и председател на управителния съвет на АРУДС
Николай Недеков - административен директор на театрална школа МОНТФИЗ
Мила Коларова – художествен ръководител

дата: 2010-10-03