Новини

Важно - РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ІХ-ХІІ.2010г. – 8 ЧАСА

Важно - РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ІХ-ХІІ.2010г. – 8 ЧАСА

Поради увеличеният брой хора, заявили часове за рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес, за периода ІХ–ХІІ.2010г. децата ще бъдат подпомогнати с 8 часа.

!!! Отработените часове се заплащат на рехабилитатора/преподавателя, след представяне на справка за проведените часове с подписи на рехабилитатора/преподавателя и родителя !!!

дата: 2010-10-06