Новини

Новини от Русе

Новини от Русе

Здравейте скъпи приятели!

Привет от красивия град Русе и от мен.

Тази година моята дъщеря Йоанна е в ново училище - ПГЕЕ. На 3.11 в училище  беше проведен празника : „Хелуин”. За най-добър костюм Йони получи първа награда, но за нея тя не беше най-важното нещо на празника, а  най-важното беше отношението на новия и клас и голямата поддръжка, която получи от своите съученици.

В новото си училище освен подкрепата от своите съученици,тя е приета и много добре от новите преподаватели-които почти винаги се съобразяват с нейния проблем, за което аз съм им МНОГО ПРИЗНАТЕЛНА!

С много поздрави,

 Светла Иванова

дата: 2010-11-04