Книги

Детето с увреден слух в семейството

Детето с увреден слух в семейството

Книга 1, 1993г.

Венелин Иванов,
Анастасия Николова

Книжката ще помогне на онези родители, чиито деца са лишени от възможността да възприемат света на звуковете. Привеждат се доказателства за преживян личен опит от една страна, и на дългогодишна практика - от друга.

дата: 2010-10-03