Книги

Преддиагностична игротерапия и адаптирани програми за работа с детето

Преддиагностична игротерапия и адаптирани програми за работа с детето

Книга 3, 1999г.

Анастасия Николова

Брошурата е в помощ на семейството на всяко новородено дете, в чието развитие има съмнения за отклонение от нормата. Обобщен е опитът на майки, успели да преглътнат сълзите си и да не чакат със скръстени ръце диагнозота.

дата: 2010-10-03