Книги

Интегрирано обучение на деца с увреден слух в общообразователните училища

Интегрирано обучение на деца с увреден слух в общообразователните училища

Книга 7

Авторите на статиите обобщават резултатите от конкретната си дейност и дават препоръки, които ще бъдат полезни и за учители, и за родители.

дата: 2010-10-03