Книги

10 години АРДУС

10 години АРДУС

[май] 2002
 

Приоритетите в дейността на АРДУС е социалната интеграция и личностната реализация на нечуващите деца.
Като национално представена организация, асоциацията популяризира сред обществото специфичните проблеми на децата с увреден слух и търси съдействие за решаването им.

дата: 2010-10-03