Проекти 2011

Проект - Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People

Проект "Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People", финансиран от Програма "Учене през целия живот", секторна програма Леонардо До Винчи, дейност "Мобилност".

дата: 2012-02-24  > повече

Проект VIOLET: Let Violence Go!

Насилието над деца и помежду им е един от най-сериозните феномени на днешното общество.  Ежедневно четем в пресата за случаи на домашно насилие, за агресия в училище, за репортажи, в които деца и младежи са жертви, съучастници и свидетели на насилствени актове.

дата: 2011-01-24  > повече

Проект Живей в зелено

Международен младежки обмен по програма  “МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ”
Период на провеждане 25 юни - 2 юли 2011
Място на изпълнение: Мальовица

дата: 2011-05-24  > повече