Проекти 2012

Проект Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People

Проект "Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People"

дата: 2012-02-27  > повече

VIOLET

Насилието над деца и помежду им е един от най-сериозните феномени на днешното общество.  Ежедневно четем в пресата за случаи на домашно насилие, за агресия в училище, за репортажи, в които деца и младежи са жертви, съучастници и свидетели на насилствени актове.

дата: 2012-02-27  > повече