Профил на купувача

 Публична покана с предмет

Публична покана

Избор на изпълнител за извършване на услугата обучител ключови компетенции по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”

дата: 2014-02-11  > повече

Публична покана

Избор на изпълнител за извършване на услугата жестомимичен превод по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”

дата: 2013-03-03  > повече