Проекти 2015

Проект „Градски диалози“

Асоциация на родителите на деца с увреден слух реализира проект „Градски диалози“ с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания и с подкрепата на Столична Община

дата: 2015-11-02  > повече

Sofia Fun Fest

19 септември (събота) 2015г. в Sofia Ring Mall се случи проектът Sofia Fun Fest - Фестивал за спорт и изкуство.

дата: 2015-09-19  > повече

Проект „Включващо обучение”

Асоциацията на родителите на деца с увреден слух е партньор на Министерство на образованието и науката по проект BG051PO001-4.1.07, „Включващо обучение”

дата: 2015-05-18  > повече