Проекти 2016

Проект "Палечка"

Проект „Палечка” се реализира от АРДУС и е финансиран от Агенцията за хората с увруждания към МТСП.

дата: 2016-10-17  > повече

Младежки обмен

В периода 26 август - 2 септември, АРДУС бе домакин на международен младежки обмен "Цвят на живота", реализиран по програма Еразъм.

дата: 2016-10-18  > повече