Контакт

 Адрес:

гр. София, България
ул. "Денкоглу" 12 - 14
офис 509

 

БУЛСТАТ: 121 271 098
М.О.Л.: Мария Кръстева

За кореспонденция:

София 1606
п.к. 113 АРДУС

Тел./Факс:

(02) 987 26 46

Моля, попълнете Вашите лични данни: