Проекти 2007

Базисни Умения за преКВАлификация и Реализация на пазара нa труда на хора с увреден слух - БУКВАР – 2007

Водеща организация: АРДУС

Финансиране: Агенция за хората с увреждания

Продължителност: 5 месеца

Място на изпълнение: гр.София

 

Основната цел на проекта беше чрез обучение, рехабилитация и мотивация да се повиши „социалния капацитет”, адаптивността и трудовата мобилност на хора с увреден слух в алтернативни сфери на пазара на труда, изискващи административни компетенции и интелектуален труд.

Резултатът от организираното в рамките на проекта обучение повиши нивото на владеене на английски език, който се е превърнал в задължителен елемент от изискванията за почти всяка обявена позиция за работа. Организираните курсове дадоха предимства на бенефициентите като се наблегна на речевата рехабилитация, посредством която  се отчете и едно по-добро умение за устно изразяване на английски език. Последното трябва да се разглежда като сериозен принос на проекта с потенциал за мутиплициране, тъй като основната част от подобни курсове се водят по неадаптирани системи, без консултации със сурдопедагог и/или рехабилитатор.

 

 

Нови начини за рехабилитация на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати "Остави ме на небето" – 2007 година

Водeща организация: Viva integratives kinder theater, Виена и Столична община

Партньор: АРДУС

Финансиране: Столична Община 

Финансова подкрепа от:

   • Общинска Банка АД,

   • СИМЕНС ЕООД

   • ЕТ "Анка",

   • Фирма "Славина",

   • ЕТ "Мебос",

   • "Сентилион ООД".

    Проектът се реализира със съдействието на:

   • Австрийския социален аташе в България г-н Оливер Хилер

   • Национален студентски дом;

   • Младежки театър "Николай Бинев"

Продължителност: 11 месеца

Място на изпълнение: гр.София

 

В рамките на проекта 22 деца на възраст от 8 до 15 г, от които половината с увреден слух., живеещи на територията на гр. София, участваха в подготовката на театрална постановка, която имаше четири представления на сцената на Младежкия театър „Николай Бинев” през октомври месец. С децата се работи по системата на Станиславски, съчетана с педагогически и актьорски похвати, тъй като слухът се развива благодарение на музика, ритмика и на специализирани упражнения. Особено внимание бе обърнато на техниката на говора. С децата работиха актьори, логопеди, музиканти, сурдопедагози и хореографи, които развиват тази техника.

Основната му цел бе прилагане на нови методи в рехабилитацията на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати с оглед на по-доброто им интегриране. Идеята бе децата първо да се научат да говорят (да избегнат ползването на езика на жестомимиката), общуват и комуникират, да придобият полезни навици и умения, да могат да поемат отговорност, да им се създаде самочувствие на пълноценни граждани и да бъдат забелязани от обществото.

Проектът постигна целите си за  промяна на обществените нагласи спрямо целевата група и повишаване на възможността за адаптация на децата.

Видео