Полезни връзки

Държавни институции

Министерство на здравеопазването

Министерство на образованието и науката

Министерство на труда и социалната политика

Държавна агенция за закрила на детето

 Институции, свързани с хора с увреден слух

Агенция за хората с увреждания

Съюз на глухите в България 

Българска асоциация "Кохлеарна имплантация" (БАКИ)

Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух ”Проф. д-р Дечо Денев” - гр. София

ВМА-Клиника УНГ
УНГ клиниката към болница "Царица Йоанна" (ИСУЛ)
МЕД ЕЛ
Кохлеар
Фирма Сентилион - представител на Медел за България
Фирма Мебос- представител на Кохлеар за България
Фирма Анка, представител на Widex за България и вносител на техника и консумативи за слухови апарати
Фирма Славина, представител на Phonak за България

Център за слуха Fonio, официален представител на PHONAK за България

Други полезни сайтове за хора с увреден слух

Джон Трейси Клиник, безплатен курс чрез кореспонденция за родители на деца с увреден слух – на английски език
Сайт с информация за слухово-речевата рехабилитация на деца с увреден слух -  – на английски език
Сайт с огромен обем от информация по всякакви въпроси, свързани с глухите и сляпо-глухите деца  – на английски език
Сайт за тийнеиджърите с кохлеарен имплант -  – на английски език
Сайт с информация и безплатни материали за родители на деца с увреден слух -  – на английски език
Всичко за слуха и бебетата и малки деца с увреден слух -  – на английски език

Мобилен речник за хора с увреден слух - на английски език Безплатни DVD филмчета - на английски език