Проекти 2000

 Работни срещи по музикотерапия и игротерапия

 

Водеща организация: АРДУС

фондация "Отворено общество" 

Място на изпуълнение: гр. София 

Продължителност: 10 месеца

 

Проектът приключи месец декември с работна среща-концерт. Представени бяха резултатите, постигнати по време на занятията, които надминаха очакванията на работния екип. Децата пяха, свириха, рецитираха, показаха възможностите си в пантомимата и каратето и недвусмислено доказаха, че светът на музиката не е само за чуващите, в него има място и за децата с увреден слух.

Проектът приближи АРДУС към западната и световна практика за семейна терапия. Игротерапията е една малка стъпка към компенсиране на последиците от глухотата, независимо дали детето ползва слухови апарати или кохлеарен имплантант. За възможностите, които разкриват отделните игротерапевтични подходи, за тяхното въздействие върху последиците от глухотата, бяха проведени текущи работни срещи и семинари с учители от общообразователните училища, музикални педагози, родители и всички, които проявиха интерес към рехабилитацията на деца с увреден слух чрез различните видове игротерапия като форми за развитие на устната реч. Обмени се опит относно терапевтичното въздействие на игрите при децата с различни видове увреждания. Задълбочено бяха обхванати най-новите форми на игротерапия – музика, пантомима, карате.