Видео

Проект 2010 година:

Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – "Патиланско царство" - II част

Проект 2010 година:

Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – "Патиланско царство" - I част

Проект 2008 година:

Нови начини за рехабилитация на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати “Чудесата са сред нас”

 

Проект 2007 година: Нови начини за рехабилитация на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати "Остави ме на небето"