Project 2018

Проекти 2018

The Beauty of Difference - a project financed by the Erasmus + Programme

 The Beauty of Difference - a project financed by the Erasmus + Programme 

date: 2018-10-23  > read more

Проект „Красотата на различието“ – реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+

 Проект „Красотата на различието“ – реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+

date: 2018-10-23  > read more

НЕИЗКАЗАН - Проект финансиран от програма Еразъм + на Европейския Съюз

НЕИЗКАЗАН Проект финансиран от програма Еразъм + на Европейския Съюз

date: 2018-10-05  > read more> download document

UNSPOKEN - Project funded by the Erasmus + program of the European Union

 UNSPOKEN - Project funded by the Erasmus + program of the European Union

date: 2018-10-05  > read more> download document

Международен младежки обмен "Красотата на различието"

 

Международен младежки обмен "Красотата на различието" - Синеморец, 9 - 18 септември

date: 2018-06-24  > read more

Проект “Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства”

Проект "Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства"

date: 2018-06-01  > read more